Türkiye’de Kargo Taşımacılığı

Türkiye’de Kargo Taşımacılığı

Türkiye’de Kargo Taşımacılığı
Türkiye’de son yıllarda izlenen ekonomik politikaların sonucu olarak toplumun talep ettiği mal ve hizmetlerde de büyük artış ve değişiklikler olmuştur. Özellikle iletişim ve telekomünikasyon alanındaki baş döndürücü değişiklikler Türkiye içinde ekonominin büyümesine yol açmıştır. Büyüyen ekonominin içinde hizmet sektörü de hızlı bir gelişme sağlamıştır. Özellikle toplumun ihtiyaç ve taleplerinin klasik niteliğinden sıyrılarak çağdaş bir yapıya kavuşması ister istemez özel sektörün hizmet sektörüne büyük yatırımlar yapmasına neden olmuştur. Türkiye’de kargo işletmeleri yurt geneline yayılmış hizmet birimleri ile kurumsal yapıda bulunan firmalara vermiş olduğu hizmet dışında Kobi ve bireysel müşterilere kadar uzanan geniş bir yelpazede vatandaşa en yakın ve en ucuz taşımacılık hizmetini en kısa olabilecek sürede sunmaktadır. Kargo taşımacılığının gelişmesi ve ülke çapında yaygın bir hal alması kısa sayılabilecek bir zaman süreci içinde tamamlanmıştır. Özellikle insana ve teknolojiye yapılan yatırımlar sayesinde ekonomiye sağladığı katma değer ülkenin kaynaklarının verimli ve rasyonel kullanılmasını sağlamıştır. Kargo işletmelerinin ülke ekonomisine sağladığı katkılar ileriki bölümlerde detaylı ifade edilecek olup, aşağıda sadece ana başlıklar halinde belirtilmiştir. Yoğun ve yaygın istihdam yaratılması. İstihdamın tek bir merkezde değil, tüm ülke çapında yerleşim birimlerinde sağlanması. Stok maliyetlerini minimize ederek ülke kaynaklarının kullanımında rasyonellik sağlanmaktadır.

Bunu da oku :  Kargo ve Kargoculuk Geleceği

Girdi kullanımının çok sayıda sektörden sağlanmasından dolayı ekonomide üretimi teşvik eden ve ticari hareketlilik getiren bir yapıya sahip olmaktadır. Ülke ekonomisine ciddi miktarda katma değer yaratılmaktadır. Sektörde kurumsallaşmış ve ulusal bazda hizmet veren işletmeler harici olarak küçük ölçekli ve tabiri caizse günlük yaşayan firmalar mevcuttur. Bu firmalar hem göndericinin canını yakmakta ve zarar vermekte, hem de günlük hareket ettiklerinden ve devlete karşı hiçbir yasal yükümlülüğü bulunmadığından kabul edilemeyecek fiyatlar yaratmakta ve piyasa dengelerini bozmaktadır. Her gün bir çok kargo firması işin içine girmekte, ertesi gün ise yok olup gitmektedir. Burada en büyük zararı nihai tüketiciler çekmektedir. Günü birlik hareket eden ve ekonomimize zararlı konumda bulunan firmaların disipline edilmesi ve tüketici mağduriyetinin engellenmesinde en önemli baraj olarak 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve buna bağlı olarak 25.02.2004 tarihinde yasalaşan yönetmelik hükümlerinin varlığı kabul edilmektedir. Sektörde yer alan firmalardan sadece kargo işletmelerinde bugün 85 bin kişi civarında kişinin istihdam edildiği, hizmet sirkülasyonunun gerçekleştirilmesi için 5 bin adet civarında küçük tonajlı şehir içi ve 3 bin civarında büyük tonajlı şehirlerarası araç çalıştırılmaktadır. Türkiye genelinde tüm iller dahil olmak üzere ilçe hatta belde düzeyinde hizmet merkezleri mevcut olmakla birlikte, bazı noktalarda mobil hizmet veren firmalarımız bulunmaktadır.

Bunu da oku :  Kargo Tesliminde Bilinmesi Gerekenler

Günlük kargo hizmetlerinden yararlanan kişi ve kurum sayısı 3 milyon kişi civarlarında olduğu tahmin edilmektedir.59Ulusal bazda çalışan kargo işletmelerimiz bugün teknolojinin tüm imkanlarını sahip bulundukları modern alt yapıları ile hizmetlerini nihai tüketiciye sunmaktadır. Kargo işletmelerinin bu alt yapılarını kurmak tamamen kendi öz kaynakları ile gerçekleştirilmiş, gerek ucuz maliyetli devlet destekli krediler, gerekse yurt dışından kredi sağlanması mümkün olmamıştır. Bugün ulusal bazda çalışan kurumsal kargo işletmelerinin hizmet kaliteleri ile orantılı kurmuş oldukları alt yapılarını detaylandırmak mümkündür. Şöyle ki; Kargo işletmeleri, hizmetlerinin temel amacı olan hızlı, seri ve güvenli taşıma ilkesi ile birlikte ulusal bazda hizmet vermekte olan işletmelerin genelde tümünün sahip oldukları İSO kalite belgeleri ile de hizmetlerini belgelendirmişlerdir. Kargo işletmelerimiz, tanımı ekonomi bilimine göre yapıldığı üzere “ piyasanın üretip pazarlayamadığı ve fiyatlandıramadığı hizmet” anlamına gelen kamu hizmetine ilave olarak kamu yararına hizmet vermektedirler. Piyasa tarafından fiyatlandırılamayan, bölünemeyen ve pazarlanamayan devletin asli görevleri olan kamu hizmetleri ise şöyle ifade edilebilir;

⏳ Adalet hizmetleri
⏳ Güvenlik ve dış politika hizmetleri
⏳ Rekabetin korunması gibi kuralların konulması ve denetlenmesi hizmetleri.
⏳ Vergi almak ve harcanan vergilerle ilgili vatandaşa hizmet vermek.

Bunu da oku :  Kargo Takibi: Gönderi Sürecinin İzlenmesi ve Önemi

Yukarıda belirtilen maddelerden yola çıkıldığında, eğitim, sağlık, enerji, ulaşım, bankacılık, sigortacılık vb. gibi ürünler ekonomi bilimine göre özel sektörce üretilen ve fiyatlandırılarak pazarlanan özel sektör hizmetleri olarak günümüz ekonomisi içerisinde yerini almaktadırlar. Ulusal bazda faaliyet göstererek sektörde kurumsallaşmış ve yukarıda zikredilen ISO belgesi de alarak kalitesini belgelemiş kargo işletmeleri harici olarak tabiri caizse günlük yaşayan firmalar mevcuttur. Bu firmalar hem göndericinin canını yakmakta ve zarar vermekte, hem de günlük hareket ettiklerinden ve devlete karşı hiçbir yasal yükümlülüğü bulunmadığından kabul edilemeyecek fiyatlar yaratmaktadırlar. Bu firmalar devlete hiçbir katma değer yaratmamakta ve yaptığı tüm işlemleri illegal yollardan gerçekleştirmektedirler. Kurumsal çalışan ve ülkesine karşı tüm yasal yükümlülüklerini yerine getirerek, vergisini ödeyen, işçilerinin sosyal güvenliklerini sağlayan ve göndericiye karşı yasal sorumluluğunu üstlenen firmaların karşısında, günlük ve kaptıkaçtı usulü ile çalışan bu illegal firmalar sektörü kötüleyici bir etken yaratmaktadırlar.
2007

5/5 - (2 votes)
(Visited 15 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment