Kargo terimleri sözlüğü

kargo teslim

Kargo alırken ya da gönderirken bazı duymadığınız terimler kullanılıyor ve siz bu terimlerin anlamlarını bilmiyor musunuz ? O zaman bu haberimizi kesin okumalısınız.
Adres Teslim İhbar Notu : Alıcının adresinde bulunamaması üzerine kendisine gelen kargo ile ilgili bilgileri içeren, kapıya bırakılan nottur.
Adrese Teslim (AT) : Alıcısına gelen kargonun adresinde teslim edilmesi hizmetidir.
Adresten Alım İhbar Bloknotu : Kargosunun alınması için bildirimde bulunan müşterinin adres, telefon numarası ve kargo bilgilerinin(paket,dosya vs.) yazıldığı belgedir.
Adresten Alım(AA) : Müşteri adresinden kargosunun alınması hizmetidir.
Alıcı Haberli (AH) : Alıcının gelen kargo bilgisine sahip olarak kargosunu ilgili Şube’ ye gelerek aldığı teslim şeklidir.
Ambar Tesellüm Fişi : Müşteriden kargo alınırken düzenlenen maliye onaylı resmi belgedir.
Araç Sefer Çizelgesi : Transfer Merkezinde ve şubelerde araç giriş/çıkışlarının saat ve KM bilgilerinin kaydedildiği, araç üzerinde bulunması gereken formdur.
Barkod Etiketi : Kargonun taşıma faturasındaki bilgilere göre bilgisayar tarafından yazdırılan, kargonun üzerine yapıştırılan, üzerindeki barkot numarasının el terminali ile okutulması ile kargoya ait bilgilerin elektronik ortama aktarılmasını sağlayan ve üzerindeki bilgilere göre kargonun gerekli yönlendirmelerinin yapılabilmesine olanak sağlayan etikettir.
Çalışma Alanı : Şubelerin kargo alım ve teslimat faaliyetlerini yürüttükleri adres sınırı.
Çıkış Şubesi : Müşteri tarafından kargonun gönderildiği şubedir.
Desi : Bir kargonun en, boy, yükseklik cm cinsinden ölçülerinin birbiri ile çarpılarak önceden belirlenmiş bir katsayıya bölünmesi ile hesaplanan değerdir.
Devir Kargo : İlgili gün içerisinde Adres Teslim ( A.T. ) olarak şubeye ulaşan, çeşitli nedenlerle teslim edilememesinden dolayı birimde kalan kargodur.
Dosya : 0 – 500 gr. arası ağırlığa sahip dokümanlara verilen addır.
Durum Tespit Tutanağı : Kargoda herhangi bir hasar belirtisi olmadığı halde, müşterinin isteği üzerine, müşteri nezaretinde yapılan içerik tespit belgesidir.
El Terminali : Kargo barkodlarındaki verilerin sisteme aktarılarak izlenebilirliği sağlayan cihaz.
Gelen Kargo : Müşteriye teslim edilmek üzere bir Şube / Acente/Ticari Vekil’ e veya Transfer Merkezi’ne gelen kargodur.
Giden Kargo : Müşterinin, bir Şube / Acente/Ticari Vekil’ e veya Transfer Merkezi’ne gelerek veya şube yetkililerinin müşterinin adresinden kargosunu teslim alması ile gönderilen kargodur.
Hasar Tespit Tutanağı : Kargonun kendisinde veya ambalajında herhangi bir hasar (yırtılma/ezilme/patlak ve ıslanma) meydana gelmesi halinde tespit amaçlı düzenlenen belgedir.
Hat Aracı : Transfer Merkezi’nden transfer merkezine ya da transfer merkezinin bulunduğu ilin dışındaki noktalarda bulunan birimlere kargo götüren yada getiren araçtır.
İndirme Listesi : Şube veya transfer Merkezinden gelen kargoların araçtan indirirken el terminali ile okunmuş barkod numaralarının Toplu Taşıma İrsaliyesi üzerine aktarılmış listesidir.
Kargo : Firma veya şahısların birbirlerine, belirli bir sürede iletilmek üzere gönderdikleri; doküman, dosya, valiz, paket, torba ve sandık gibi kap içerisinde veya doğal halindeki malzeme veya eşyadır.
Kargo Kodu : Gönderisi yapılan kargonun sistemden takibi için oluşan 19 haneli gönderi takip numarasıdır.
Kargo Teslim Formu (KTF) : Kargonun alıcısına teslim edilirken imza ve kimlik bilgilerinin yazıldığı belgedir.
Koli Cebi : Bir kargoya ait evrakların içinde kargo ile birlikte taşınması için koli üzerine yapıştırılan şeffaf ceptir.
Konveyör : Transfer Merkezlerinde kargoların taşınmasında kullanılan yürüyen banttır.
Manifesto Torbası : Dosya ve Mİ paketlerin, fatura vb. evrakların gideceği hatlara / birimlere göre ayrılarak bir arada taşınması amacıyla yerleştirildikleri ağzı mühürlenebilen torbadır.
Mİ Paket : Manifesto torbası içinde taşınan 1 desi’ den küçük paketlerdir.
Mobil Alan : Gelen Kargoların haftanın belirli günleri teslim edilmek üzere götürüldüğü mevki veya yerleşim yerleridir.
Mobil Kargo : Mobil alana teslim edilmek üzere gelen kargodur.
Mühür : Araçları ve Manifesto Torbalarının güvenliğinin sağlanması için kullanılan plastik/demir malzemedir.
Müşteri : Hizmet talep eden veya hizmet sunulan kişi veya kuruluştur.
Nöbetçi Şube : Kapanış saati diğer şubelere göre daha geç olan, kargosunu belirli bir saatten sonra birime getirecek müşterilere hizmet üreten şubedir.
Ring : Şube araçlarından farklı olarak gün içerisinde kargo dağıtmak ve toplamak için kullanılan, belli bir güzergâhı olan araçlardır.
Sorumluluk Belgesi : Taşınması, Aras Kargo A.Ş. tarafından belirli şartlara bağlanmış türden kargo göndermek isteyen müşterinin kendi isteği ile vermiş olduğu belgedir.
Sözleşmeli Müşteri : Kargo taşıma hizmetinin kapsamının ve koşullarının karşılıklı imza altına alındığı müşteridir.
Şube : Kargo kabulü ve tesliminin yapıldığı birimdir.
Taşınması Yasak Kargo : Kanunen taşınması yasaklanmış yada taşıdığımız diğer kargolara veya çalışanlara zarar verebilecek kargolardır.
Teslimat Performansı : Gelen kargoların sistem üzerinden belirlenmiş teslimat sürelerine göre teslim edilme yüzdesidir.
Toplu Taşıma İrsaliyesi (TTİ) : Kargoların birimler arasında taşınırken bulundurulan, gerektiğinde zimmet kontrolüne olanak sağlayan, kargo kod numaralarının ve varış merkezlerinin kayıtlı olduğu maliye onaylı resmi belgedir.
Transfer Merkezi : Kargo taşımacılığında “indirme, bindirme, yükleme, boşaltma, aktarma, tasnif ve dağıtım” hizmetlerinin yapıldığı alandır.
Ücret Alıcıdan (ÜA) : Kargo taşıma hizmeti için düzenlenen faturanın alıcı tarafından ödenmesidir.
Ücreti Göndericiden (ÜG) : Kargo taşıma hizmeti için düzenlenen fatura tutarının gönderici tarafından ödenmesidir.
Varış Merkezi : Bir kargonun alıcısına teslim edilmek amacıyla gönderildiği Şube / Acentedir.
Yetki Belgesi : Kargonun ilgili şahıs/kurum adına teslim alınabileceğini belirten belgedir.
Yönlendirme : Bir Şube / Acente/Ticari Vekile gelen kargonun çeşitli nedenlerle (varış merkezi hatası, müşteri isteği vb.) gerekli işlemlerin yapılarak başka bir Şube / Acenteye yönlendirilmesi işlemidir.
Yükleme Listesi : Kargoların şube veya transfer merkezine gönderilmek üzere araca yüklenirken el terminali ile okunmuş barkod numaralarının Toplu Taşıma İrsaliyesi üzerine aktarılmış listesidir.
Zimmet Listesi : Kargo veya faturaları başka bir çalışanın sorumluluğuna vermek için düzenlenen tutanaktır.

(Visited 69 times, 1 visits today)

Related posts

Leave a Comment